Trajadura

Portuguese name for the aromatic Galician variety Treixadura.