Alheit, Magnetic North Mountain Makstok 2017 Citrusdal Mountain