Clos Veličane, Plešivica Jeruzalem 2019 Štajerska Slovenija