Clos Veličane, Pozna Letina 2019 Štajerska Slovenija