El Maestro Sierra, Vinos Viejos 1/14 Oloroso NV Jerez – Xérès – Sherry