Galicea Mare, Martha Rosé 2019 IG Dealurile Olteniei