Luis Anxo Rodriguez Vazquez, Viña de Martin Os Pasás 2010 Ribeiro