Manns Wines Komoro, Solaris Shinshu Sauvignon Blanc 2017 Nagano