Ochota Barrels, +5V OV Chardonnay 2015 Adelaide Hills