Smith & Sheth, Cru Wairau Sauvignon Blanc 2021 Marlborough