Thistledown, Gorgeous Grenache 2017 South Australia